Welcome at montirp.sk

 • Metsä Tissue Slovakia ...

  Metsä Tissue - Údržbárske práce

 • BUČINA Zvolen

  Výmena roztrieskovačov č.3,4

 • NN Slovakia s.r.o.

  NN Slovakia s.r.o.

 • Mondi SCP

  Mondi Ružomberok

 • ???

  Žiltep-montáž 2011

 • ???

  ŽT- Potrubný most 2011

 • RUMP (France)

  Výroba nerezových kontajnerov pre firmu RUMP (France)

 • IKEA INDUSTRY

  Demontáž a opätovná montáž technológie vákuových sušiarní pre spoločnosť IKEA INDUSTRY Švédsko - Poľsko

 • Tento Žilina

  Dodávka nerezových nádrži - Tento Žilina

 • Kronospan Prešov

  Generálna oprava vonkajšieho plášťa nanášačky lepidla

 • BUČINA Zvolen

  Kompletáž dopravných ciest pre NSS

 • Tento Žilina

  Nadstavenie nerezových zásobníkov vodolátky

 • ...

  Oprava vrát plavebnej komory

 • Ligna Horné Srnie

  Repasácia dopravníkov

 • Tento Žilina

  Výmena papierenského stroja PS 1

 • Tento Žilina

  Výmena podvesnej drážky na mostový žeriav

 • Kronospan Prešov

  Výmena skrutkovnice závitovkového dopravníka

 • Kronospan Prešov

  Výmena vstupného potrubia sušiaceho bubna č.1

 • Tento Žilina

  Výroba nerezových nádrží

 • Metsä Tissue Slovakia ...

  Výroba a montáž ramena DORR pre čističku odpadových vôd

 • Metsä Tissue Slovakia ...

  Závitovková hriadeľ