Vitajte na našej stránke

Cieľové oblasti priemyslu
Spoločnosť úspešne pôsobí v nasledovných priemyselných oblastiach. Svojou flexibilitou a skúsenosťami však dokáže zabezpečiť služby aj pre zákazníkov z iných odvetví.
 • Celulózo-papierenský priemysel
 • Drevospracujúci priemysel
 • Chemický, vodárenský a potravinársky priemysel
 • Spracovanie, plastov, kameňa, cementu a sypkých materiálov
 • Environmentálne technológie a logistika
 • Automobilový priemysel a EnergetikaVykonávané činnosti


Montáž, výroba, zámočníctvo, kovoobrábanieMontáž, výroba, zámočníctvo, kovoobrábanie • Montáž strojných zariadení a príslušenstva
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • Výroba strojov s mechanickým pohonom
 • Výroba, opravy a montáž zdvíhacích zariadení
 • Montáž pracovných strojov a zariadení
 • Demontáž, presuny a montáž technologických celkov
 • Výroba, montáž, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení a nádrží
 • Montáž potrubných trás a rozvodov
 • Výroba a montáž dopravníkových technológií (redlerové dopravníky, korčekové dopravníky, pásové dopravníky, závitovkové dopravníky atď.)ÚdržbaÚdržba • Rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
 • Oprava pracovných strojov a zariadení
 • Oprava, údržba zdvíhacích zariadení
 • Výmena/údržba opotrebovaných častí strojných a technologických zariadeníRiadenie investičných projektovRiadenie investičných projektov • Výber a supervízia dodávateľov
 • Logistika a time manažment
 • Zhotovenie projektovej dokumentácie podľa zadania zákazníka
 • Príprava dielenskej dokumentácie
 • Výroba a dodávka technologických celkov
 • Montáž a uvedenie do prevádzky
 • Asistencia pri odborných skúškach a technickej inšpekcii
 • Zaškolenie pracovníkov na obsluhu a údržbu
 • Záručný a pozáručný servis