Vitajte na našej stránke

Názov: Metsä Tissue - Údržbárske práce

Zákazník: Metsä Tissue Slovakia s.r.o.

Obdobie realizácie: 2004 - 2015

Popis: Služby sú poskytované pracovníkmi so stálym odborným rastom.

V spoločnosti došlo k rozhodnutiu etabblovať sa významnejšou mierou na trhu umožňujúcom poskytovanie opravárensko-údržbarskych služieb a využiť nadobudnuté skúsenosti uplatnením sa v čo najširšom zákazníckom poli v rozsahu od pravidelnej až po vynútenú spoluprácu.