Vitajte na našej stránke

Názov: Kompletáž dopravných ciest pre NSS

Zákazník: BUČINA Zvolen

Obdobie realizácie: 9-10/2006

Popis: Práce prebiehali až do výsky 26m. Práce boli zamerané na montáž technologických zariadení zabezpečujúcich prísun materiálu a jeho vyprázdňovanie z nových suchých síl. Podstatnú časť tohto vybavenia tvoria korčekové elevátory a redlerové dopravníky.