Vitajte na našej stránke

Názov: Výmena skrutkovnice závitovkového dopravníka

Zákazník: Kronospan Prešov

Obdobie realizácie: 4/2006

Popis: Výmena poškodenej časti prebehla počas 12-hod.plánovanej odstávky. Po niekoľkonásobných opravách poškodených častí skrutkovnice závitovkového dopravníka priemeru 630 mm bolo nutné pristúpiť k zásadnejšiemu kroku pre zabezpečenie ďalšieho spoľahlivého chodu tohto zariadenia. Riešenie spočívalo vo výrobe a následnej výmene celej rotujúcej časti.